Bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất...

Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ - Bài 2 trang 101 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Công thức phân tử và công thức cấu tạo đều có ghi rõ các kí hiệu nguyên tố trong hợp chất hữu cơ . Công thức phân tử và công thức cấu tạo đều cho biết số nguyên tử mỗi nguyên tố trong chất hữu cơ. Tuy nhiên, công thức phân tử không cho biết các mối liên kết giữa các nguyên tử như trong công thức cấu tạo.

- Ví dụ : Ancol etylic có công thức phân tử : \(C_2H_6O\) và công thức cấu tạo cho biết liên kết như sau:

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP