Bài 46 Luyện tập: Anđehit - xeton -...

Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic - Bài 5 trang 21...

0
Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic - Bài 5 trang 213 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Các phương trình hóa học :

\(CH_3-COOH + AgNO_3 \rightarrow\) Không xảy ra phản ứng.

\(CH_3-CHO + 2AgNO_3 +3NH_3 +H_2O \rightarrow CH_3COONH_4 + 2AG \downarrow + 2NH_4NO_3\)

Trung hòa A : \(CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O\)

b)

Số mol Ag: \(\dfrac{21,6}{108}=0,2(mol)\)

Số mol \(CH_3CHO : \dfrac{0,2}{2}=0,1(mol)\)

Số gam \(CH_3CHO: \)

0,1x44=4,4(g)

%\(CH_3CHO=\dfrac{4,4.100}{10}=44%\)%

%\(CH_3COOH=56%\)%

Số mol \(CH_3COOH=\dfrac{10-4,4}{60}=0,0933(mol)\)

Số mol NaOH = 0,0933 (mol)

Thể tích dung dịch NaOH:

\(V=\dfrac{n}{C_M}=\dfrac{0,0933}{0,2} \approx 0,467(l)\)

\(V = 467 (ml)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP