Bài 19 Luyện tập: Tính chất của cacbon...

Bài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của ch...

0
Bài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng - Bài 4 trang 86 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chọn A

Nếu 1mol \(M_2CO_3\) tác dụng hết với dung dịch \(H_2SO_4\) thì tạo thành 1mol \(M_2SO_4\) (M = K, Na) và khối lượng muối tăng là : 96 - 60 = 36 (g)

Do đó khối lượng muối tăng : 7,74 - 5,94 = 1,8 (g) thí số mol muối là 0,500 (mol). Từ đó suy ra A đúng vì tổng số mol là 0,500 (mol), khối lượng là 5,94 (g).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP