Bài 19 Luyện tập: Tính chất của cacbon...

Bài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của ch...

0
Bài 19. Luyện tập: Tính chất của cacbon, silic và các hợp chất của chúng - Bài 1 trang 86 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Những điểm giống nhau và khác nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit.

- Những điểm giống nhau về tính chất giữa cacbon đioxit và silic đioxit :

Số oxi hóa của C và Si đều bằng +4

- Những điểm khác nhau:

+ Ở nhiệt độ thường \(CO_2\) là chất khí còn \(SiO_2\) là chất tinh thể.

+ \(CO_2\) tan được trong nước, \(SiO_2\) không tan trong nước.

+ \(CO_2\) không tác dụng với HF còn \(SiO_2\) có phản ứng :

\(SiO_2 + 4HF \rightarrow SiF_4 \uparrow + 2H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP