Bài 17 Silic và hợp chất của silic...

Bài 17. Silic và hợp chất của silic - Bài 5 trang 79 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình ion rút gọn : \(2H^+ + SiO_3^{2-} \rightarrow H_2SiO_3 \downarrow\) ứng với phản ứng giữa các chất axit clohiđric và natri silicat.

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP