Bài 16 Hợp chất của cacbon - Bài...

Bài 16. Hợp chất của cacbon - Bài 4 trang 75 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Khi đun nóng dung dịch canxi hiđrocacbonat thì có kết tủa xuất hiện.

\(Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow[]{t^0} CaCO_3 \downarrow + CO_2 \uparrow + H_2O\)

Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là 4.

Vì vậy, chúng ta chọn A.

b) Khi cho dư khí \(CO_2\) vào dung dịch chứa kết tủa canxi cacbonat , thì kết tủa sẽ tan. Ta có, phương trình hóa học :

\(CO_2 + CaCO_3 + H_2O \rightarrow Ca(HCO_3)_2\)

Tổng các hệ số tỉ lượng trong phương trình hóa học của phản ứng là 4.

Vì vậy, chúng ta chọn A.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP