Bài 13 Luyện tập: Tính chất của Nitơ...

Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của ch...

0
Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng - Bài 4 trang 61 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Từ hiđro, clo, nitơ điều chế amoni clorua :

\(H_2 + Cl_2 \xrightarrow[]{t^0} 2HCl\)

\(N_2 + 3H_2 \xrightarrow[]{xt,t^0,p} 2NH_3\)

\(HCl + NH_3 \rightarrow NH_4Cl\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP