Bài 13 Luyện tập: Tính chất của Nitơ...

Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của ch...

0
Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng - Bài 1 trang 61 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Số oxi hóa của N và P trong các phân tử và ion :

Công thức \(NH_3\) \(NH_4^+\) \(NO_2^-\) \(NO_3^-\) \(NH_4HCO_3\)
Số oxi hóa \(\overset{-3}{N}\) \(\overset{-3}{N}\) \(\overset{+3}{N}\) \(\overset{+5}{N}\) \(\overset{-3}{N}\)

\(P_2O_3\) \(PBr_5\) \(PO_4^{3-}\) \(KH_2PO_4\) \(Zn_3(PO_4)_2\)
\(\overset{+3}{P}\) \(\overset{+5}{P}\) \(\overset{+5}{P}\) \(\overset{+5}{P}\) \(\overset{+5}{P}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP