Bài 15 Cacbon - Bài 1 trang 70...

Bài 15. Cacbon - Bài 1 trang 70 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Vì nguyên tử cacbon có 4e ở lớp ngoài cùng \(( 2s^22p^2)\), độ âm điện trung bình nên rất khó cho hoặc nhận electron mà chủ yếu liên kết được tạo thành từ việc dùng chung các electron với nguyên tử của nguyên tố khác.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP