Bài 12 Phân bón hóa học - Bài...

Bài 12. Phân bón hóa học - Bài 4 trang 58 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phân bón amophot :

a) \(NH_4H_2PO_4 : x\) (mol)

\((NH_4)_2HPO_4 : y = x\) (mol)

\(\Rightarrow x : y = 1: 1\)

\(H_3PO_4 + NH_3 \rightarrow NH_4H_2PO_4\)

xmol

\(H_3PO_4 + 2NH_3 \rightarrow (NH_4)_2HPO_4\)

xmol

Số mol \(NH_3 = 3x\)

Số mol \(H_3PO_4 = 2x = 6,000.10^3\)

Suy ra số mol \(NH_3\) là 9000 (mol)

Thể tích khí \(NH_3\) (đktc) :

V = 9000.22,4 = \(201,6.10^3\) = \(2,016.10^5 (l)\)

b) Tính khối lượng amophot thu được :

\(m_{(NH_4)_2HPO_4} + m_{NH_4H_2PO_4} = 3000.(132,0 + 115,0) = 7,410.10^5 (g) = 741,0 (kg)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP