Bài 11 Axit photphoric và muối photphat -...

Bài 11. Axit photphoric và muối photphat - Bài 4 trang 54 - Sách giáo...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Căn cứ vào tỉ lệ số mol để viết sản phẩm tạo thành rồi cân bằng phương trình hóa học:

a) \(H_3PO_4 +K_2HPO_4 \rightarrow 2KH_2PO_4\)

1mol 1mol

b) \(H_3PO_4 +Ca(OH)_2 \rightarrow CaHPO_4 + 2H_2O\)

1mol 1mol

c) \(2H_3PO_4 +Ca(OH)_2 \rightarrow Ca(H_2PO_4)_2 + 2H_2O\)

2mol 1mol

d) \(2H_3PO_4 +3Ca(OH)_2 \rightarrow Ca_3(PO_4)_2 \downarrow + 6H_2O\)

2mol 3mol

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP