Bài 15 Cacbon - Bài 2 trang 70...

Bài 15. Cacbon - Bài 2 trang 70 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng : \(3C + 4Al \rightarrow Al_4C_3\)

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP