Bài 15 Cacbon - Bài 3 trang 70...

Bài 15. Cacbon - Bài 3 trang 70 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng : \(C + CO_2 \rightarrow 2CO\)

Vì vậy, chúng ta chọn C.

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP