Bài 13 Luyện tập: Tính chất của Nitơ...

Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của ch...

0
Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng - Bài 6 trang 62 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Đưa ra những phản ứng đã học có sự tham gia của đơn chất photpho, trong đó số oxi hóa của photpho :

a) tăng

\(2 \overset{0}{P} + \dfrac{5}{2} O_2 \xrightarrow[]{t^0} \overset{+5}{P_2} O_5\)

b) giảm

\( \overset{0}{P} + \dfrac{3}{2} H_2 \xrightarrow[]{t^0, xt} \overset{-3}{P} H_3\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP