Bài 16 Hợp chất của cacbon - Bài...

Bài 16. Hợp chất của cacbon - Bài 5 trang 75 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học :

\(CO_2\) + \(2KOH\) \(\rightarrow\) \(K_2CO_3\) + \(H_2O\)

0,01mol 0,02mol 0,01mol

Số mol \(CO_2\) : \(\dfrac{0,224}{22,4}\) = 0,01 (mol)

Số mol KOH : 0,200 . 0,1 = 0,02 (mol)

Phản ứng đúng tỉ lệ nên tạo ra \(K_2CO_3\) . Khối lượng \(K_2CO_3\) tạo ra là :

138 . 0,01 = 1,38 (g)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP