Bài 13 Luyện tập: Tính chất của Nitơ...

Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của ch...

0
Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng - Bài 7 trang 62 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học :

\(Cu + 4HNO_3 \xrightarrow[]{t^0} Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 \uparrow + 2H_2O\)

xmol

\(Al + 6HNO_3 \xrightarrow[]{t^0} Al(NO_3)_3 + 3NO_2 \uparrow+ 3H_2O\)

ymol

Ta có phương trình đại số :

Khối lượng hỗn hợp : 64x + 27y = 3,00 (1)

2x + 3y = \(\dfrac{4,48}{22,4}\) (2)

Suy ra : x = 0,026mol \(\Rightarrow\) %Cu = \(\dfrac{0,026.64.100}{3}\) = 55,47%

y = 0,049mol \(\Rightarrow\) %Al = 44,53%

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP