Bài 13 Luyện tập: Tính chất của Nitơ...

Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của ch...

0
Bài 13. Luyện tập: Tính chất của Nitơ, photpho và các hợp chất của chúng - Bài 9 trang 62 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

10,0 hecta khoai tây cần : 60,0 . 10 = 600kg nitơ

80,0kg \(NH_4NO_3\) có 28,0kg nitơ

100kg phân đạm có 97,5kg \(NH_4NO_3\)\(\dfrac{28,0.97,5}{80,0}\) = 34,1kg nitơ

xkg phân đạm có 600kg nitơ

x = 100. \(\dfrac{600}{34,1}\) = \(1,76.10^3 (kg)\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP