Bài 17 Silic và hợp chất của silic...

Bài 17. Silic và hợp chất của silic - Bài 3 trang 79 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi cho nước tác dụng với oxit axit thì axit sẽ không được tạo thành , nếu oxit axit đó là silic ddiooxxit. Vì vậy, chúng ta chọn C.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP