Bài 17 Silic và hợp chất của silic...

Bài 17. Silic và hợp chất của silic - Bài 2 trang 79 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Số oxi hóa cao nhất của silic thể hiện ở hợp chất \(SiO_2\). Vì vậy, chúng ta chọn B.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP