Bài 17 Silic và hợp chất của silic...

Bài 17. Silic và hợp chất của silic - Bài 4 trang 79 - Sách giáo khoa...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Các phương trình hóa học:

\(SiO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SiO_3 + H_2O\)

\(Na_2SiO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow H_2SiO_3 + Na_2CO_3\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP