Bài 18 Công nghiệp silicat - Bài 2...

Bài 18. Công nghiệp silicat - Bài 2 trang 83 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Thành phần của thủy tinh có thể viết như sau : \(Na_2O.CaO.6SiO_2\)

Khi dùng HF tác dụng lên thủy tinh thì có phản ứng sau:

\(SiO_2 + 4HF \rightarrow SiF_4 \uparrow + 2H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP