Bài 46 Luyện tập: Anđehit - xeton -...

Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic - Bài 1 Trang 21...

0
Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic - Bài 1 Trang 212 Sách giáo khoa hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Điền Đ(đúng) hoặc S (sai) vào ô trống bên cạnh các câu sau:

a) Anđêhit vừa có tính khử vừa có tính oxi hóa . Đ

b) Anđêhit là hợp chất lưỡng tính. S

c) Khi tác dụng với hidro có xúc tác Ni, Anđêhit chuyển thành ancol bậc I. Đ

d) Axit axetic tác dụng được với dung dịch bazơ, oxit bazơ, muối cacbonat Đ

và kim loại đứng trước hidrotrong dãy hoạt động hóa học của các kim loại.

e) Oxi hóa không hoàn toàn ancol bậc II thu được xeton. Đ

g) Trong công nghiệp, axeton được tổng hợp từ cumen. Đ

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP