Bài 46 Luyện tập: Anđehit - xeton -...

Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic - Bài 6 trang 21...

0
Bài 46. Luyện tập: Anđehit - xeton - axit cacboxylic - Bài 6 trang 213 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phương trình hóa học:

\(CH_2=CHCH_3 + H_2O \xrightarrow[]{H^+} CH_3-CH-CH_3\) (1)

\(\overset{|}{OH}\)

\(CH_3-CH-CH_3 + CuO \rightarrow CH_3 - C - CH_3+ Cu + H_2O\) (2)

\(\overset{|}{OH}\) \(\overset{||}{O}\)

\(CH_2=CH-CH_3+Cl_2 \xrightarrow[]{t^o cao, 500^oC } CH_2=CH-CH_2Cl + HCl\) (3)

\(CH_2=CH-CH_2Cl + NaOH \rightarrow CH_2=CH-CH_2OH+NaCl\) (4)

\(CH_2=CH-CH_2OH+ CuO \xrightarrow[]{t^0} CH_2=CH-CHO + Cu + H_2O\) (5)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP