Bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất...

Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ - Bài 5 trang 101 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Những chất đồng đẳng với nhau:

Chất : \(CH_2 = CH - CH_3\) (d)

Đồng đẳng với: \(CH_2 = CH - CH_2 - CH_3\) (b)

Chất : \(CH_3 - CH_2 - CH_2 -CH_2 - CH_3\) (c)

Đồng đẳng với: \(CH_3 - CH_2 - CH_2 -CH_2 - CH_2 -CH_3\) (h)

- Những chất đồng phân với nhau :

Chất : \(CH_3 - CH = CH - CH_3\) (a)

Và : \(CH_2 = CH - CH_2 - CH_3\) (b)

Chất : \(CH_3 - CH = CH - CH_2 -CH_3\) (e)

Và : \(CH_2 = CH - CH - CH_3\) (g)

\(​​\overset{|}{CH_3}\)

Chất : \(CH_3 - CH_2 - CH_2 -CH_2 - CH_3\) (c)

Đồng phân với : \(CH_3 - CH_2 - CH - CH_3\) (i)

\(​​\overset{|}{CH_3}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP