Bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất...

Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ - Bài 6 trang 102 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức cấu tạo rút gọn:

a) \(C_2H_6O\): \(CH_3 - CH_2 - OH\)\(CH_3-O-CH_3\)

b) \(C_3H_6O\) : \(CH_3-CH_2-CHO\); \(CH_3 -CO-CH_3\) ; \(CH_2 = CH - CH_2-OH\)

c) \(C_4H_{10}\) : \(CH_3-CH_2-CH_2-CH_3\)

\(CH_3-CH-CH_3\)

\(\overset{|}{CH_3}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP