Bài 24 Luyện tập: Hợp chất hữu cơ...

Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấ...

0
Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo - Bài 2 trang 107 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức phân tử tổng quát của O-metylơgenol : \(C_xH_yO_z\)

Theo tỉ lệ :

\(\dfrac{12x}{\%C} = \dfrac{y}{\%H} = \dfrac{16z}{\%O} = \dfrac{M}{100}\) \(\Leftrightarrow \) \(\dfrac{12x}{74,16} = \dfrac{y}{7,86} = \dfrac{16z}{17,98} = \dfrac{178}{100}\)

\(\Leftrightarrow \) x = 11; y = 14; z = 2

Công thức phân tử : \(C_{11}H_{14}O_2\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP