Bài 22 Cấu trúc phân tử hợp chất...

Bài 22. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ - Bài 7 trang 102 - Sách giá...

0

1 Câu trả lời

Mới nhấtCũ nhấtPhiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- (I), (III) và (IV) biểu thị cùng một chất ancol etylic.

- (II), (V) biểu thị cùng một chất \(CH_2Cl_2\)

Gửi 4 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP