Bài 23 Phản ứng hữu cơ - Bài...

Bài 23. Phản ứng hữu cơ - Bài 1 trang 105 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Phản ứng thế: Một hoặc một nhóm nguyên tử ở phân tử hữu cơ bị thế bởi một hoặc một nhóm nguyên tử khác.

Ví dụ : \(CH_4 + Cl_2 \xrightarrow[]{ánh sáng} CH_3Cl + HCl\)

- Phản ứng cộng: Phân tử hữu cơ kết hợp thêm với các nguyên tử hoặc phân tử khác.

Ví dụ : \(C_2H_2 + HCl \xrightarrow[]{t^0,xt} C_2H_3Cl\)

- Phản ứng tách: Một vài nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử bị tách ra khỏi phân tử.

VÍ dụ : \(CH_3-CH_2-OH \xrightarrow[]{H^+,t^0} C_2H_4 + H_2O\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP