Bài 24 Luyện tập: Hợp chất hữu cơ...

Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấ...

0
Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo - Bài 6 trang 107 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Cặp đồng đẳng: \(C_3H_7OH\)\(C_4H_9-OH\)

\(CH_3-O-C_2H_5\)\(C_2H_5-O-C_2H_5\)

Cặp đồng phân: \(C_3H_7-OH\)\(CH_3-O-C_2H_5\)

Cặp đồng phân: \(C_4H_9-OH \)\(C_2H_5-O-C_2H_5\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP