Bài 24 Luyện tập: Hợp chất hữu cơ...

Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấ...

0
Bài 24. Luyện tập: Hợp chất hữu cơ, công thức phân tử và công thức cấu tạo - Bài 5 trang 107 - Sách giáo khoa Hóa 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Đồng đẳng của ancol etylic (\(CH_3-CH_2-OH\)) là :

a) \(C_3H_8O: CH_3-CH_2-CH_2-OH\)

b) \(C_4H_{10}O : CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP