Bài 25 Ankan - Bài 1 trang 115...

Bài 25. Ankan - Bài 1 trang 115 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- Hiđrocacbon no là hiđrocacbon trong phân tử chỉ có liên kết đơn.

- Ankan hay parafin là hiđrocacbon no thuộc dãy đồng đẳng của \(CH_4\).

- Xicloankan là hiđrocacbon no có mạch vòng (một hoặc nhiều vòng).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP