Bài 29 Anken - Bài 2 trang 115...

Bài 29. Anken - Bài 2 trang 115 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

- \(CH_4\) tương ứng gốc metyl \(-CH_3\)

- \(C_3H_8\) tương ứng gốc propyl \(-C_3H_7\)

- \(C_6H_{14}\) tương ứng gốc hexyl \(-C_6H_{13}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP