Bài 25 Giao thoa ánh sáng - Giải...

Bài 25. Giao thoa ánh sáng - Giải câu 1 Trang 129 - Sách giáo khoa Vậ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Trong thí nghiệm giao thoa, có thể bỏ màn M để ánh sáng từ hai nguồn \(F_1,F_2\) chiếu qua kính lúp vào mắt.

Nếu nguồn sáng là nguồn laze thì phải đặt màn M để tránh ánh sáng từ hai nguồn \(F_1,F_2\) chiếu vào mắt, ảnh hưởng không tốt đến mắt.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP