Bài 26 Xicloankan - Bài 1 trang 120...

Bài 26. Xicloankan - Bài 1 trang 120 - Sách giáo khoa Hóa 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Nhận định đúng : Một số xicloankan có tham gia phản ứng cộng mở vòng.

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP