Bài 30 Giải bài toán về hệ thấu...

Bài 30. Giải bài toán về hệ thấu kính - Giải bài 1 Trang 192 - Sách g...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Với hệ hai thấu kính đồng trục ghép sát nhau thì khoảng cách giữa hai thấu kính là \(l=O_1O_2=0\) nên ta luôn có \(O_1A_1'=O_2A_2'\) hay \(\left | d'_1 \right |=\left | d_2\right |\). Nhưng nếu \(A'_1B'_1\) là ảnh thật đối với \(L_1\) thì nó là vật ảo đối với \(L_2\), ngược lại, nếu \(A'_1B'_1\) là ảnh ảo đối với \(L_1\) thì nó là vật thật đối với \(L_2\). Do đó: \(d_1=-d_1'.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP