Bài 32 Hợp chất của sắt - Bài...

Bài 32. Hợp chất của sắt - Bài 4 trang 145 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Hỗn hợp A gồm \(FeO,Fe_3O_4,Fe_2O_3\). Trong hỗn hợp A, mỗi oxit đều có 0,5 mol. Khối lượng của hỗn hợp A là.

A.231 gam.

B.232 gam.

C.233 gam.

D. 234 gam

Hướng dẫn giải

Có thể coi 0,5 mol FeO và ),5 mol \(Fe_2O_3\) là 0,5 mol \(Fe_3O_4\). Vậy, cả hỗn hợp có 1 mol \(Fe_3O_4\) nên có khối lượng mol là 232g.

Vì vậy, chúng ta chọn B

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP