Bài 31 Sắt - Bài 3 trang 141...

Bài 31. Sắt - Bài 3 trang 141 - sách giáo khoa Hóa 12

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Đề bài

Cho 2,52 gam một kim loại tác dụng hết với dung dịch \(H_2SO_4\) loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat. Kim loại đó là

A. Mg. B. Zn.

C. Fe. D. Al.

Hướng dẫn giải

\(2M \rightarrow M_2(SO_4)_a\) (gọi a là hóa trị)

2M 2M + 96

2,52g 6,84g

Lập tỉ lệ: \(\dfrac {2,52}{2M} = \dfrac {6,84}{2M +96} \Leftrightarrow m =28a \Rightarrow a=(1;2;3) \Rightarrow a=2 \Rightarrow M=56\)

Vậy kim loại đó là Fe

Vì vậy, chúng ta chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP