Bài 28 Luyện tập: Tính chất của kim...

Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và ...

0
Bài 28. Luyện tập: Tính chất của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ và hợp chất của chúng - Bài 6 trang 132 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(n_{CaCO_3(1)}=0,03 mol\)

\(n_{CaCO_3(3)}=0,02 mol\)

Khi đun nóng được thêm kết tủa nên ta có muối \(Ca(HCO_3)_2\).

\(CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O\) (1)

0,03mol 0,03mol

\(2CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow Ca(HCO_3)_2\) (2)

0,04mol 0,02mol

\(Ca(HCO_3)_2 \xrightarrow{t^0} CaCO_3 + H_2O + CO_2\) (3)

0,02mol 0,02mol

\(\sum n_{CO_2}=a= n_{CaCO_3(1)} +2n_{CaCO_3(1)} = \dfrac {3}{100} + 2 \times \dfrac {2} {100} = 0,07 (mol)\)

Vì vậy chúng ta chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP