Bài 27 Nhôm và hợp chất của nhôm...

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm - Bài 8 trang 129 - sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Theo định luật Faraday:

\(m_{Al} = \dfrac{AIt}{Fn} = \dfrac {27 \times 9,65 \times 3000}{96500 \times 3} =2,7(g) ​​\Rightarrow \%H= \dfrac {2,16}{2,7} \times 100\%= 80\%\)

Vì vậy, chúng ta chọn C

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP