Bài 27 Nhôm và hợp chất của nhôm...

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm - Bài 2 trang 128 - sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Lấy lọ bất kì cho vào các lọ còn lại từ từ.

- Nếu xuất hiện kết tủa rồi kết tủa tan trở lại thì dung dịch đang cầm trên tay là NaOH, dung dịch kia là \(AlCl_3\), vì:

\(AlCl_3 + 3NaOH \rightarrow Al(OH)_3 + 2NaCl\)

\(Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow NaAlO_2 + 2H_2O\)

- Nếu không xuất hiện kết tủa thì dung dịch đang cầm trên tay là \(AlCl_3\), dung dịch kia là NaOH vì NaOH dư nên dung dịch tan:

\(AlCl_3 + 4NaOH \rightarrow NaAlO_2 + 2H_2O + 3NaCl\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP