Bài 43 Hóa học và vấn để phát...

Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tế - Bài 6 trang 187 - Sách...

0
Bài 43. Hóa học và vấn để phát triển kinh tế - Bài 6 trang 187 - Sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức một mắt xích của polime:

Công thức tổng quát của polime:

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP