Bài 27 Nhôm và hợp chất của nhôm...

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm - Bài 3 trang 128 - sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Phát biểu đúng là: \(Al(OH)_3\) là một hidroxit lưỡng tính.

Vì vậy, chúng ta chọn D.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP