Bài 27 Nhôm và hợp chất của nhôm...

Bài 27. Nhôm và hợp chất của nhôm - Bài 7 trang 129 - sách giáo khoa ...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Chỉ dùng nước, có thể nhận biết được cả 4 kim loại.

Cho 4 kim loại vào nước.

- Kim loại phản ứng mạnh, giải phóng chất khí, dung dịch thu được trong suốt là Na.

- Kim loại phản ứng mạnh, giải phóng chất khí, dung dịch thu được vẩn đục là Ca vì tạo ra \(Ca(OH)_2\) ít tan.

- Dùng dung dịch NaOH thu được cho tác dụng với 2 kim loại còn lại .Kim loại ta được và giải phóng khí là Al, kim loại không phản ứng là Fe.

Vì vậy. chúng ta chọn D

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP