Bài 29 Luyện tập: Tính chất của nhôm...

Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm - Bài 4 tr...

0
Bài 29. Luyện tập: Tính chất của nhôm và hợp chất của nhôm - Bài 4 trang 132 - sách giáo khoa Hóa 12

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a. Dùng \(H_2O\): Na tan trong nước tạo ra dung dịch trong suốt; Ca tan trong nước tạo ra dung dịch vẩn đục; Mg,Al không tan. Cho dung dịch NaOH vào Mg, Al; kim loại nào tan là Al, còn lại là Mg.

b. Dùng dung dịch NaOH; dung dịch nào thấy tạo kết tủa đục là dung dịch \(CaCl_2\), tạo kết tủa keo trắng sau đó tan khi cho dư NaOH là dung dịch \(AlCl_3\), còn lại là dung dịch NaCl.

c. Dùng nước: CaO tan trong nước tạo dung dịch vẩn đục, lọc bỏ kết tủa và cho vào dung dịch \(Ca(OH)_2\) vào 2 chất còn lại; chất nào tan là \(Al_2O_3\),không tan là MgO

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP