Bài 32 Kính lúp - Giải bài 6...

Bài 32. Kính lúp - Giải bài 6 Trang 208 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

a) Tiêu cự của kính lúp:

\(f=\dfrac{1}{D}=\dfrac{1}{10}=0,1 (m)=10(cm)\)

Sơ đồ tạo ảnh qua kính lúp khi ngắm chừng ở cực cận \(C_c\):

Với \(d_c'=-(OC_c-l)\)

Mắt đặt sát kính nên khoảng cách từ mắt đến kính \(l=0\)

Suy ra: \(d_c'=-OC_c=-10cm\)

\(d_c=\dfrac{d_c'f}{d_c'-f}=\dfrac{-10.10}{-10-10}=5(cm)\)

Sơ đồ tạo ảnh qua kính ngắm chừng ở cực viễn \(C_v\).

Với \(d_v'=-OC_v=-90(cm)\)

\(d_v=\dfrac{d_v'f}{d_v'-f}=\dfrac{-90.10}{-90-10}=9(cm)\)

Vậy vật phải đặt trong khoảng: \(5cm\le d \le 9cm\) trước kính lúp.

b) Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực: \(G_{\infty}=\dfrac{Đ}{f}=\dfrac{25}{10}=2,5.\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP