Bài 4 Công của lực điện - Giải...

Bài 4. Công của lực điện - Giải câu 1 Trang 25 - Sách giáo khoa Vật l...

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Công thức tính công của lực điện khi di chuyển một điện tích trong một điện trường đều:

\(A=q.E.d\)

Trong đó: A là công của lực điện trường (J).

q là điện tích gây ra điện trường (C).

E là cường độ điện trường (V/m).

d là hình chiếu của quỹ đạo lên phương của đường sức điện (m).

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP