Bài 33 Kính hiển vi - Giải bài...

Bài 33. Kính hiển vi - Giải bài 3 Trang 212 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Ta có: \(\dfrac{A'B'}{AB}=\dfrac{F_1'F_2'}{O_1F_1'}=\dfrac{\delta}{f_1} \Rightarrow G_{\infty}=\dfrac{\delta .Đ}{f_1f_2}\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP