Bài 34 Kính thiên văn - Giải bài...

Bài 34. Kính thiên văn - Giải bài 7 Trang 216 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Khi ngắm chừng ở vô cực thì \(F'_1 \equiv F_2\) nên khoảng cách giữa hai kính là:

\(O_1O_2=f_1+f_2=1,2+0,04=1,24(m)=124(cm)\)

Số bội giác khi ngắm chừng ở vô cực:

\(G_{\infty}=\dfrac{f_1}{f_2}=\dfrac{1,2}{0,04}=30\)

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP