Bài 35 Thực hành: Xác định tiêu cự...

Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì - Giải bài ...

0
Bài 35. Thực hành: Xác định tiêu cự của thấu kính phân kì - Giải bài 3 Trang 221 - Sách giáo khoa Vật lí 11

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Muốn ảnh cuối cùng của vật AB tạo bởi hệ thấu kính (\(L, L_0\)) là ảnh thật thì khoảng cách giữa thấu kính phân kì L và thấu kính hội tụ \(L_0\) phải lớn hơn tiêu cự: \(l>f\).

Nếu \(l<f\) thì có khả năng tiêu điểm \(F_2\) của thấu kính hội tụ nằm trước thấu kính phân kì lafmm cho ảnh \(A_1B_1\)của vật AB qua thấu kính phân kì sẽ nằm trong khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ \(L_1\). Khi đó, ta sẽ thu được ảnh ảo, không thể là ảnh thật.

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP