Bài 32 Kính lúp - Giải bài 1...

Bài 32. Kính lúp - Giải bài 1 Trang 205 - Sách giáo khoa Vật lí 11

0

1 Câu trả lời

Mới nhất Cũ nhất Phiếu bầu
0

Hướng dẫn giải

Số bội giác của kính lúp phụ thuộc vào các yếu tố về vật (độ lớn, vị trí); về kính (tiêu cự); thuộc về mắt (các điểm \(C_c, C_v\)) và vị trí đặt mắt

Gửi 5 năm trước

Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

ĐĂNG NHẬP